- ข่าวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์

EVAT แนะรัฐ ลดภาษีเงินได้ หนุนคนใช้ EV ช่วยดึงค่าPM2.5 ลง

EVAT เสนอทางร่วมแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5 ชี้ภาครัฐควรหามาตรการส่งเสริมให้คนหันมาใช้งานรถไฟฟ้ามากขึ้น แนะลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เสียรายได้น้อย แต่ได้ผลดีในระยะยาว ด้านบริษัทวิจัยใหญ่ร่วมหนุน เปิดโอกาสแจ้งเกิดรถยนต์ไฟฟ้า ให้ไทยเป็นฮับ

นายยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หรือ EVAT กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหามลภาวะเป็นพิษหรือ ฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5 มีมากเกินขนาดแท้จริงแล้ว เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ยังไม่ถึงขนาดที่เป็นกลุ่มควันพิษ(Smog)ปกคลุมอย่างเช่นในเวลานี้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการปล่อยมลพิษจากรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

ดังนั้นหากรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงน่าที่จะออกมาตรการสนับสนุนให้ คนใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า เนื่องจารถยนต์ไฟฟ้านั้น จะไม่มีการปล่อยมลพิษออกจากท่อไอเสียเลย หรือ มลพิษเป็น 0 ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษในเวลานี้ได้

“รัฐควรออกแรงสนับสนุนให้คนใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นด้วยการใช้เงื่อนไขทางภาษี เช่น หากใครที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แม้อาจจะทำให้รัฐเสียรายได้ไปบ้าง แต่จะมีส่วนช่วยเป็นแรงจูงใจให้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว” นายยศพงษ์ กล่าว
วิเวก ไวทยะ
ด้านนาย วิเวก ไวทยะ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน กล่าวว่า ในอนาคตทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อดูจากคาดการณ์การขยายตัวของภาครัฐจะเห็นได้ชัดว่ายังคงมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างสถานีชาร์จไฟและจำนวนของรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มการลงทุนในส่วนนี้

“ในประเทศที่มีการส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะมีมาตรการจูงใจคนหันมาใช้งาน เช่นในนอร์เวย์ จะมีทั้งในส่วนของเงินสนับสนุนโดยตรง การลดภาษี การจัดช่องจราจรพิเศษเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า และ ที่จอดพิเศษ เป็นต้น ซึ่งหากไทยต้องการเป็นผู้นำและศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคก็สามารถทำได้”

ปัจจุบันประเทศไทยมีการสนับสนุนด้านรถยนต์ไฟฟ้า จากโครงการส่งเสริมการลงทุนของ บีโอไอ และโครงการ EEC ที่ลดภาษีให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงการลดภาษีสรรพสามิตลง เพื่อเป็นให้ราคาต่ำลงกว่ารถใช้เครื่องยนต์ แต่ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่ออกมาให้กับผู้บริโภคหรือคนใช้รถโดยตรง


  • evat
  • ev

ที่มา: https://mgronline.com/motoring/detail/9620000008037