- ข่าวทั่วไป

‘ไอแอลโอ’ ชมไทยต้นแบบอาเซียน ใช้ C188 สร้างมาตรฐานแรงงานประมง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 188 หรือ C188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ.2550 ที่กระทรวงแรงงาน ว่า ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการให้สัตยาบันสารอนุสัญญา ซี188 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ทั้งนี้ นายกาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ไอแอลโอ ได้เห็นถึงเจตนารมย์ของประเทศไทย และชื่นชมต่อการทำงานหนักของทุกฝ่ายที่ช่วยกันส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าในภาคประมง โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 14 ของกลุ่มประเทศสมาชิกไอแอลโอ และเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่ามีระบบมีมาตรการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์

“อนุสัญญา ซี188 จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ภาคประมงของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการค้าการส่งออกและการจ้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย และการประชุมนี้จึงเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการขั้นต่อไป เช่น ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. … และการออกกฎหมายลำดับรอง เป็นต้น” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1405878