- ข่าวทั่วไป

“วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธ.อัยการคดีพิเศษ”นำขบวนรับเลือกนั่งก.อ.ชุดใหม่

“วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธ.อัยการคดีพิเศษ”นำขบวนรับเลือกนั่งก.อ.ชุดใหม่ พิจารณาเเต่งตั้งโยกย้ายวินัยอัยการ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น 3สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มีการตรวจนับคะแนนเลือกประธาน ก.อ.และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในส่วน ประธาน ก.อ.มีการนับคะเเนนตั้งเเต่เวลา 09.30 น.-13.13 น.มีบัตรลงคะเเนนจำนวน 3,061 ใบผลปรากฎว่าผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุดได้เป็นว่าที่ ประธาน ก.อ.คือนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุดคนที่11 ที่ได้คะเเนนท่วมท้นกว่า 1,810 คะเเนนตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้

ในส่วนก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิสัดส่วนที่เป็นข้าราชการอัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 6 คน ซึ่งมาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย ประกอบด้วย อัยการชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 4 คน อัยการที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน รวมเป็น6 คน มีการนับคะเเนนตั้งเเต่เวลา 09.30 น.-23.20 น.ซึ่งในสัดส่วนสำหรับ4 คนที่ยังเป็นข้าราชการอยู่จากจำนวนทั้งสิ้น 1,167 คนของผู้ที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกเป็น ก.อ.จากอัยการทั่วประเทศ เรียงตามลำดับคะเเนนดังนี้

1.นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษได้ 2,005คะเเนน
2.นายชาตรี สุวรรณิน อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดีได้1,338คะเเนน
3.นายวิเชียร ถนอมพิชัย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาได้1,257 คะเเนน
4.นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดได้1,291 คะเเนน

เเละสัดส่วนผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้ว 2 คนจากจำนวนของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 332 คน ผู้ที่ได้คือ

1.นายประสาน หัตถกรรม อดีตรองอัยการสูงสุดได้ 1,876 คะเเนน
2.นายกิตติ ไกรสิงห์ อดีตรองอธิบดีอัยการภาค 6 ได้ 1,794 คะเเนน

ในสัดส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ (ก.อ.บุคคลภายนอก)2คนดังนี้
1.นางพิมพร โอวาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
2.นายไพรัช วรปาณิ กรรมการผู้อำนวยการสถาบันการเงิน

สำหรับ มาตรา 18 บัญญัติให้คณะกรรมการอัยการ(ก.อ)ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คนประกอบด้วย
ประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.

ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิสัดส่วนที่เป็นข้าราชการอัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 6 คน (เลือกโดยอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย)เเละกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย)
โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

ซึ่งกรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ

โดยคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. ตามกฎหมายใหม่นี้จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฏหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกับหม่อมแต่งตั้ง ส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ อสส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเลือก ก.อ.ในครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่ามีคนรุ่นใหม่ในระดับอัยการจังหวัด ซึ่งเป็นอัยการระดับ 5 สมัครเข้ามารับเลือกตั้ง ซึ่งเเม้ในครั้งนี้ยังไม่ได้รับการเลือกตั้งแต่คะแนนก็มีพอสมควร ถือเป็นการลองสนามของคนรุ่นใหม่ ส่วนผู้ที่ได้รับการเลือกเป็น ก.อ.ที่น่าสนใจที่สุดในครั้งนี้ ได้เเก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานที่มีคดีระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มการเมืองต่างๆที่ถูกพิจารณาอยู่ในชั้น 3 รวมถึงคดีการเมือง-ฟอกเงิน ระดับประเทศที่อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายคดี อีกทั้งนายวงศ์สกุลยังมีคิวตามลำดับอาวุโสที่จะขึ้นดำรงตำเเหน่งต่อจากนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อสส.คนปัจจุบัน ซึ่งในการที่ขึ้นดำรงตำเเหน่ง อสส.คนต่อไปนั้นเเน่นอนที่ว่าย่อมต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.อ.ในเรื่องคุณสมบัติความเหมาะสม การได้เข้ามาเป็น ก.อ.ในครั้งนี้ของนายวงศ์สกุลจึงถูกมองว่าเป็นการการันตีในตำเเหน่ง อสส.สมัยหน้า

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเลือก ‘อรรถพล ใหญ่สว่าง’ ผงาดนั่ง ปธ.ก.อ.

ที่มา: https://www.matichon.co.th/local/crime/news_1406383