- ข่าวบันเทิงและดารา

ฝนหลวงฯบินขึ้นบ่ายนี้ ใช้แผนเลี้ยงเมฆให้อ้วนไหลมาตกกทม.

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตามสภาพอากาศเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาฝุ่นละอองในอากาศเกินมาตรฐานหลายพื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล จากหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจ.ระยองในวันที่6 ว่าปรากฏว่าความชื้นสัมพัทธ์ ที่ส่งผลต่อพัฒนาตัวของเมฆ ระดับ 70% ซี่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะเป็นไปได้ในเรื่องการปฏิบัติการฝนหลวงขั้นตอนที่หนึ่งคือการก่อเมฆ แต่อย่างไรก็ตามจะพิจารณาความชื้นสัมพัทธ์ตัวเดียวไม่ได้ ต้องดูค่าดัชนีการยกตัวมวลอาอากศ ที่เหมาะสมอยู่ระดับลบ2 เป็นต้นไป ที่จะต้องมีดัชนีตัวนี้ชี้วัดนี้จึงขึ้นบินได้ แต่ขณะนี้ค่าดัชนีมวลออกมาเป็นบวกถึง 2.9 โดยดีกว่าเมื่อวานที่ค่ายกตัว 5.1 และเราได้ติดตามติดตามอากาศทั้งวัน พบว่าจากที่ค่าดัชนีมวลอากาศ5.1 ทำให้การพัฒนาตัวก่อเมฆเป็นไปได้น้อยมาก พบว่ามีกลุ่มเมฆเกิดขึ้นเล็กน้อย ก็สลายตัว ไม่พัฒนาเป็นก้อนเมฆในแนวดิ่งได้

“วันนี้จะต้องติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หวังว่าแสงแดดมาช่วย จะทำให้ค่าดัชนีการยกตัวมวลอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ฝนหลวงมีโอกาสขึ้นบินได้จะปฏิบัติการทันที เพราะมีความพร้อมทั้งเครื่องบิน นักบิน นักวิทยาศาสตร์ สารฝนหลวง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนทุ่มเทมากปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ให้ลุล่วง พร้อมกันนี้ตนได้วางแผนเบื้องต้น ถ้าพบกรณีมีเมฆตามธรรมชาติเกิดขึ้นเข้าเงื่อนไขจะใช้ขั้นตอนที่สอง ขึ้นบินไปเลี้ยงเมฆให้อ้วน มีประสิทธิภาพการยกตัวในอากาศ เพิ่มโอกาสเกิดฝน ให้ไหลมาตกกรุงเทพ อีกกรณีถ้าไม่มีเมฆธรรมชาติ ตรวจสภาพเข้าเงื่อนไข จะเริ่มขึ้นบินก่อกวน ซี่งสามารถตัดสินใจ ขึ้นปฏิบัติการได้เพราะมีความพร้อมตลอดเวลา รอเพียงสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขเท่านั้น วันนี้จึงเป็นอีกวันที่พวกเราฝนหลวงจะ พนายามต่อสู้ เพื่อปฏิบัติการทำฝนมาช่วย กรุงเทพฯคลี่คลายปัญหาฝุ่นละอองให้ได้ผล”นายสุรสีห์ กล่าว

อธิบดีกรมฝนหลวงฯกล่าวว่าระหว่างนี้ติดต่ออาสาสมัครฝนหลวง เป็นจิตอาสา ภาคตะวันออกและ ภาคกลาง ถ่ายรูปสภาพเมฆ ส่งมาให้ฝนหลวง ใช้เป็นข้อมูล วิเคาระห์ ต้องขอบคุณจิตอาสาเหล่านี้ด้วย
และช่วงบ่าย จะประเมินสภาพอากาศอย่างทั่วถึงโดยส่งบอลลูน ตรวจสภาพอากาศชั้นบน ว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ใช้ฮอลิคอปเตอร์ บินสำรวจ บริเวณจ.ฉะเชิงเทรา จ.นครยายก เป็นจุดที่เรามองมีความสำคัญ กับการก่อเมฆหากพบความเหมาะสมเข้าเงื่อนไขจะดำเนินการเริ่มตั้งปฏิบัติการ ตั้งแต่สร้างเมฆ เลี้ยงเมฆให้อ้วน ไหลมากรุงเทพ ปริมณฑล.

ที่มา: //www.dailynews.co.th/politics/688787