- ข่าวต่างประเทศ

ประชากรโคอาลาเหลือน้อยจนเสี่ยงสูญพันธุ์ตามธรรมชาติ

มูลนิธิโคอาลาออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยว่า มีการคาดการณ์จำนวนประชากรโคอาลาทั่วประเทศอยู่ที่ราวไม่ถึง 80,000 ตัว ซึ่งส่งผลให้โคอาลาเสี่ยงเป็นสัตว์สูญพันธุ์ตามธรรมชาติ (functionally extinct)

รายงานระบุว่า จากการสำรวจโคอาลาที่อาศัยตามธรรมชาติใน 128 เขตปกครองทั่วออสเตรเลย พบว่ามีตัวเลขโคอาลาลดลงในทุกเขต ขณะที่อีก 41 เขตไม่มีโคอาลาตามธรรมชาติอาศัยอยู่เลย

ตัวเลขจำนวนโคอาลานี้แม้จะไม่สามารถระบุจำนวนที่ชัดเจนได้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าประชากรโคอาลากำลังถูกคุกคามอย่างมากจากหลายปัจจัย ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด ศัตรูตามธรรมชาติ รวมถึงป่าที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของโคอาลาลดน้อยลง จนมีเหลือจำนวนโคอาลาตามธรรมชาติน้อยจนไม่สามารถสืบพันธุ์ตามธรรมชาติได้

ผลกระทบใหญ่ต่อโคอาลาคือปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคลื่นความร้อนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อพืชที่เป็นแหล่งอาหารของโคอาลา และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ในบางรัฐของออสเตรเลียอย่างรัฐควีนส์แลนด์ นิวเซาท์เวลส์ และออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรีได้ขึ้นทะเบียนโคอาลาว่าเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตามองเป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ตั้งแต่ปี 2012 ขณะที่บางรัฐไม่ได้ขึ้นทะเบียนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ประธานของมูลนิธิโคอาลาออสเตรเลียยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลียชุดใหม่ที่กำลังจะได้รับการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์โคอาลาด้วยการผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองโคอาลา ซึ่งได้รับการผลักดันร่างกฎหมายนี้ตั้งแต่ปี 2016 แล้ว

ที่มา: https://www.posttoday.com/world/589177