- ข่าวทั่วไป

ครม.ไฟเขียวงบฯ700กว่าล้าน เยียวยาเรือประมง305ลำ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่ายเงินเยียวยา เรือประมงที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการภาครัฐในปี 2558 จำนวน 305 ลำ แบ่งเป็น 2 งวด โดยจ่ายเร่งด่วนงวดแรกเป็นเงิน 400 กว่าล้านบาท ขณะที่รอบ2 จะอยู่ในส่วนงบประมาณปี 63 จำนวน 100 กว่าล้านบาท รวมทั้ง 2 รอบเยียวยาจำนวน 305 ลำ รวมวงเงินงบประมาณ 764.5455ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.จ่ายก่อนร้อยละ 30 ของมูลค่าเรือ ที่แต่ละรายจะได้รับ โดยจะต้องมีการเสนอแผนทำลายเรือ มาให้คณะกรรมการเยียวยาตรวจสอบก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบขั้นตอนการทำลายเรือ พร้อมทั้งออกไปดูขั้นตอนการทำลายเรือด้วยหากทำลายครบภายใน 90 วัน ก็จะจ่ายเงินงวดที่ 2 อีกร้อยละ 70 โดยในสัญญารับเงินค่าเยียวยาระบุไว้ชัดเจน ว่าผู้ที่ได้รับเงินค่าเยียวยาให้สัญญาว่าจะต้องไม่นำเงินที่ได้รับจากการเยียวยาไปทำผิดกฎหมายประมงอีกต่อไป โดยเรือทั้งหมดนี้เป็นเรือที่ทำทะเบียนเรือไว้ตั้งแต่ปี 58 ซึ่งครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินเยียวยาครั้งที่ 2

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาเรื่องยางพารานายกฯไม่ได้ห่วง แต่อยากให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการปฏิบัติงานและช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ว่าช่วง 4 ปีที่ผ่านมาแต่ละกระทรวงทำอะไรไปบ้าง และแก้ไขเรื่องอะไร เรียบร้อยไปแล้วบ้าง นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน จึงขอให้แต่ละกระทรวงเขียนเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรรู้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยส่งไปยังหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง.

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/politics/696710